Bílkova vila – klenot symbolistické secese opět otevřen

Unikátní stavba vévodící rušné křižovatce mezi Chotkovými sady a Letnou byla po
náročné 2-leté rekonstrukce opět zpřístupněna veřejnosti. František Bílek, velmi
všestranný umělec a hluboce spirituální člověk, tuto neobvyklou budovu sám navrhl
jako ateliér a příbytek pro sebe a svou rodinu přesně před 100 lety. V souladu s
potřebou vkládat do svých děl složitá myšlenková sdělení má i vila ideový základ:
Obloukovitý půdorys symbolizuje obilné pole sklízené kosou a mohutné sloupy pak
představují snopy – vše jako metafora života vyplněného prací. Majestátnost budovy
podtrhuje použitý materiál – režná červená cihlová fasáda a hrubě opracovaný
kámen, ze kterého jsou vytvořeny sloupy. Vnější kompozici domu a dnes zcela
rekultivované zahrady doplňuje patetické sousoší J.A. Komenský se loučí s vlastí.
Celek je proklamací konceptuální architektury nesené myšlenkami přelomu 19. a
20.století jako výraz protikladu materialistickému pojetí světa.

Interiér má 2 základní části. V přízemí prostorný ateliér, který je prosvětlen velkými
okny, a v patře členité obytné místnosti s krásnými originálními detaily. V prostorách
ateliéru jsou v nové expozici soustředěny především velké sochy, jako např. Úžas –
3 metry vysoká mužská postava z bukového dřeva z roku 1907, nebo dvě do sebe
zaklíněné postavy v sousoší Adam a Eva z roku 1921. Skupina soch z dubového
dřeva Budoucí dobyvatelé z let 1931 – 37 je alegorií sedmi duchovních smyslů.
Nová expozice je asi o 2/3 větší než předcházející a zahrnuje na 80 soch, které jsou
citlivě zasazeny do prostoru. Dalšími exponáty jsou kresby, např. velká studie k soše
Ukřižovaný (dnes umístěné v Chrámu sv. Víta), grafiky, reliéfy a kachle. Obytná
část obsahuje některé původní kusy nábytku, rovněž vytvořené samotným Bílkem a
doplněné zcela unikátními nádobami z černé keramiky.

Samostatnou součástí nové expozice je výstava „Co mi kniha pověděla“

zaměřená na vztah Františka Bílka ke knize.

Pro odbornou veřejnost je potěšující zpráva o zřízení Bílkova studijního a
dokumentačního centra v suterénu budovy. Galerie hlavního města Prahy jako
vlastník téměř celé Bílkovy pozůstalosti ji tak zpřístupní všem badatelům k využití
pro vědeckou činnost. Současně se znovuotevřením jsou vydávány dvě publikace:
katalog „František Bílek a jeho pražský ateliér“, který se zabývá vztahem Bílka
k architektuře zejména s důrazem na vilu a její okolí. Kniha m.j. obsahuje ještě
nepublikované fotografie z umělcovy pozůstalosti. Druhou tiskovinou je průvodce
novou expozicí s popisy jednotlivých exponátů.

Znovuotevřením Bílkovy vily získává Praha další nádherný objekt,

který ocení domácí i hosté.
A František Bílek, tento svébytný umělec, který se během svého života setkával
často s nepochopením a odmítavými postoji, protože umělecky předstihl svou dobu,
se tak konečně dostává do popředí zaslouženého zájmu. GHMP chce jeho publicitu
i nadále podporovat. Na příští rok chystá otevření obnovené stálé expozice F.Bílka
v jeho domě v Chýnově. V roce 2012 pak proběhne velká výstava Bílkových prací
v Dánsku.

Text a foto: Soňa Šálková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *