Dagmar Hejtmánková: Tlouštíci

Galerie Klementinum
25. ledna – 11. b?ezna 2007
 
U v?tšiny výstav Vám název hodně napoví co bude pravd?podobn? ke shlédnutí, tento název je ale naprosto konkrétní a výstižný. Dagmar Hejtmánková není rozhodně žádná ,,troška?ka“, nedává v přednost pouze krásu oblého ženského těla, ale na jejích obrazech se pov?tšinou objevují i děti, muži a zví?ata. Najdete zde rozmanité druhy tlustých, ale veselých ko?i?ek, pejsk?, ale i papoušky, žirafy nebo třeba myšku. Tito tvorové se pak pravideln? vyskytují téměř v každém díle. Každý obraz je dokonale procít?ný, plný pozitivní energie a humoru.
Dagmar Hejtmánková zde ukazuje velmi jemn? a humorn? št?stí lidí, kteří v dnešní spole?nosti trpí jakýmsi ,,handicapem“ a mnohdy je na n? koukáno skrz prsty. Vyzdvihuje jejich přednosti a nezapomíná zd?raznit jejich úsměv. Dalo by se říci, že každý obraz má sv?j p?íb?h. Na n?kterých olejomalbách uvidíte tolik lidí, že budete muset p?emýšlet co Vám každý z nich chce říci, ale nakonec zjistíte, že to do sebe všechno krásn? zapadá.
Kromě 64 obrazů měžete vid?t i dv? sochy. Ob? jsou naprosto impozantní a svým zp?sobem i jedine?né.
Výstava rozhodně stojí za povšimnutí, je umíst?na v jedné z nejkrásnějších chodeb pražského Klementina, kde jsou mimo jiné k vidění nádherné stropní fresky. Zaujme bez problémě všechny generace a zaru?í Vám p?íjemný zážitek.
 
Pokud Vás tento p?ísp?vek zaujal a zatoužili jste po návšt?v? výstavy, bližší informace najdete zde:
www.tloustici.cz
www.nkp.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *