Já malíř a grafik

                 Že nejsem vskutku úžasný grafik a malíř doufám nikdo z Vás nepochybuje. Je sice pravda že nejsem nijak mediáln? známý, ale pov?domý jo, to já jsem. Zvlášt? u lidí, kteří mají rádi p?írodu. Tu já taky rád, bez ní bych nemohl být.  Na mé tvorb? je to dob?e vid?t. Objevují se tu motivy \"autorstromě. Pracuji nesmírn? rád. Nejenom že mě to baví, ale docela dob?e mě to živí. Pracuji a pracuji abych se sám zdokonalil a mohl pozd?ji všechen sv?j um a v?domosti předat t?m, kteří přijdou po mn?. Však se do?kám. Chce to jenom pracovat. Jsou sice tací, kteří moji práci ni?í, a? jsou barevní ope?ení a p?elétaví nebo zase p?emýšlivý a michající r?zné lektvary aby moji tvorbu zamezili. Nedám se. nebojte se. Sledujte moji práci bude se Vám jist? líbit. zdravím! Váš K?rovec – lýkožrout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *