Jan Hísek: Noční jezdec v galerii Rudolfinum

Galerie Rudolfinum, malá galerie
1.12.2011 – 26.2.2012
                                                                             
Autor Jan Hísek a kurátor Petr Nedoma
                                                                          
Výstava obrazů Jana Híska (nar. 1965) je shrnutím jeho malířské
tvorby zaposledních přibližně sedm let. Autor patří k ojedinělým,
výrazně nečasovýmautorům. Jeho tvorba se odvíjí po vlastní
linii prakticky nezávislé na dobových trendech, směrech,
diskusích, má vlastní dynamiku, tempo, témata i čtení.
Veřejnosti jsou nejznámější jeho minuciózní grafiky, mezzotinty,
ilustrující různé texty, ale vydávané i jako samostatné soubory
či jednotlivé edice. Nejvlastnější jádro jeho práce však tvoří
obrazy, které se ale jen sporadickydostávají na veřejnost.
                                                                 
Jan Hísek, Juanovo snění ll, 2006
                                                                                                                                                                          
Pro Híska je specifický až ornamentální způsob rozvíjení tématu
v neohraničeném prostoru, kdy logiku viditelného dává co
nejvíc do služeb neviditelného, přesněji viditelného ponejvíce
jen vnitřním zrakem. Témata jsou často propojena s odkazy
a konotacemi na široké spektrum obrazových i myšlenkových
proudů z různých period dějin výtvarného umění.
Výstava, i přes zdánlivě nevelký rozsah, představuje
ve vystavených třicet třech obrazech zásadní průřez
Hískovou tvorbou,¨je to reprezentativní přehled myšlení
a tvorby jednoho z mimořádných českých malířů současnosti.
                                                                           
                                                                                             
Jan Hísek, Námořník, 2004

                                                      
Jan Hísek: Noční jezdec
Galerie Rudolfinum / malá galerie
                    
1/12 2011 – 26/2 2012
                     
Kurátor výstavy
Petr Nedoma
                         
Administrace
Radka Kareisová
                      
Produkce
David Korecký
                       
Propagace
Klára Derzsiová
                             
Doprovodné programy
Marian Pliska
                         
Asistentka
Šárka Komedová
                      
Grafický design
Robert V. Novák
                   
Redakce
Zuzana Kosařová
                      
Instalace a osvětlení
David Webr
                        
Katalog / Arbor vitae, 2011
Texty / Jan Hísek, Petr Nedoma, Otto M. Urban
Překlad do angličtiny / Magdalena & Lawrence Wells
Grafický design / Robert V. Novák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *