Motýlí efekt v galerii Rudolfinum

 
Autor: Lubomír Typlt


První výstava v letošním roce v Galerii Rudolfinum s titulem „Motýlí efekt?“ představuje obrazy 6 českých malířů a volně navazuje na předchozí výstavu britské malby Beyond Reality tím, že se snaží přispět k lepšímu pochopení velmi různorodého fenoménu současné malířské tvorby. Tento blok výstav ještě doplní třetí plánovaná výstava s názvem „Nightfall“, která se zaměří na současné malíře z východní Evropy.


Petr Nedoma – ředitel galerie Rudolfinum

Název „Motýlí efekt?“ metaforicky odkazuje na pojem z fyzikální teorie chaosu, podle kterého malé počáteční podněty mohou vést k velkým důsledkům. Otazník na konci však naznačuje, že impulzy z minulosti, které ovlivňují dnešní uměleckou tvorbu, není možno usadit v čase ani v prostoru, takže vznikají různé příběhy a výsledky. Výstava je toho dokladem. Každý ze 6 tvůrců reaguje na okolní svět odlišně a po svém, takže jediným spojujícím prvkem pro všechny je obava z toho, co se děje kolem nás.
Kurátor výstavy Petr Vaňous k tomu říká: “Šest autorských, koncepčně odlišných přístupů k obrazu otevírá základní otázku, a sice, jaké jsou aktuální možnosti malířské reflexe dnešní doby v kontextu prostoru, v němž žijeme. Doby, která v sobě nese množství rozmanitých kulturních impulzů, stop a vrstev, jejichž původ nelze jednoduše identifikovat. Doby, pro kterou je zároveň příznačný akt mizení jakékoli jednoty, podprahově vnímané jako společná jistota.”

Vladimír Véla, jehož obrazy jsou na začátku výstavy, maluje jednoduché tvary, jako např. srdce, ruka, hlava, bez jakýchkoliv vodítek a v čisté podobě a nechává tak prostor k volnému výkladu.
 
Vladimír Véla
Dutina II / Hollow II

Adam Štěch si pohrává s citacemi malířských stylů a epoch, vychází z digitálních koláží, které dotváří a spojuje do fiktivních figur, kterým dává nový ironický kontext.
              
Adam Štěch
LCF

Lubomír Typlt vytvořil své obrazy speciálně pro prostory Rudolfina – velkoformátové série dětských hlav Křik skládající se ze 12 portrétů a Pláč ze 3 jsou explozivní. Zmnožením námětů reaguje Typlt na sériovost dnešního světa nebo i možnosti klonování, ale každý z portrétů je přitom jiný a malířsky osobitý.
 
Lubomír Typlt


Martin Gerboc se opírá o literaturu a dramatizuje. Dekadentně působící červenočerná nebo černobílá plátna jsou parafráze např. na Baudelairovy Květy zla nebo Goyovy Hrůzy války.
Martin Gerboc
‘I want to sleep! To sleep and not to live! And in a sleep as sweet as death, to dream ‘ /
‘Chce se mi spát! Chce se mi spát a nikoli žít! A ve spánku snít sen sladký jak smrt …’

Daniel Pitín se zabývá otevíráním příběhů z minulosti. Známé zážitky a výseky děje umísťuje do fiktivních prostor, přeformátuje je tak, že ztrácejí vlastní kontext a dávají možnost nové interpretaci.
 
Daniel Pitín
Skok / Jump

Jiří Petrbok umísťuje do realisticky namalovaného podkladu výstavních prostor shluky motivů vypůjčených od jiných umělců, přičemž charakteristická je zářivá barevnost a vtip, s jakým „recykluje“ již použité obsahy.
Jiří Petrbok
Objekt srdce / Object heart

Výstava je doplněna celou řadou doprovodných akcí, jako jsou výpovědi samotných umělců, projekce videoklipů skupin Last Days of Jesus nebo WWW, diskuze a komentované prohlídky s kurátorem.
Současně byl vydán katalog s esejemi kurátora, rozhovory s umělci a obsáhlou obrazovou částí.
Výstavu bude trvat do 10. března 2013 a je přístupná každý den kromě pondělí od 10.00 – 18.00 hod a ve čtvrtek až do 20.00 hod.

Text: Soňa Šálková
Foto: Petr Šálek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *