Znovu objevený Václav Radimský v Městské knihovně

Po 7 dlouhých letech, která uplynula od poslední velké autorské výstavy věnované dílu
Antonína Slavíčka, přichází Galerie hlavního města Prahy s další velkou historickou retrospektivou
významného českého krajináře. Na rozdíl od Antonína Slavíčka je však
Václav Radimský (1867 – 1946) dnešnímu publiku jen velmi málo známý.
O to větším překvapením je souborná výstava  tohoto prvního českého krajináře – impresionisty,
který sedokázal prosadit nejprve ve Francii, kde dlouhá léta žil a pracoval
v blízkosti velkého Clauda Moneta, ale později dosáhl velkého úspěchu i v Čechách,
kam se po I. světové válce vrátil.
                                                                         
Rozsáhlá výstava, kterou koncipovala  Naděžda Blažíčková-Horová, obsahuje
200 obrazů především ze soukromého majetku. Díky architektonickému řešení
Vladimíra Hory působí expozice velmi vzdušně a dává obrazům náležitý prostor.
Obrazy jsou řazeny chronologicky, divák tak může sledovat postupné formování
malířova stylu. Zvlášť efektně vyniká triptych Pohled na Kolín o grandiózních
rozměrech 3x 8,5 m, který je zápůjčkou města Kolín.
                                                                                       
zleva: Sandra Bavorovská – kurátorka výstavy, Vladimír Hora – architekt,
Naděžda Blažíčková-Horová – autorka koncepce, Karel Srp – GHMP
¨                                                                                         
Radimský skvěle zvládal ztvárnění přírody v různých ročních obdobích a světelných
podmínkách. Jeden z prvních úspěchů ve Francii mu přinesl vystavený obraz Kapradí,
za který Radimský získal medaili na slavném pařížském salonu.  Fascinovala
ho voda a jeho oblíbeným tématem bylo zachycení atmosféry na vodní hladině. 
Jasná barevnost a mistrné zobrazení odlesků a krajinných nálad jsou hlavní
silnou stránkou jeho obrazů. Díky svému výtvarnému talentu, nezměrné píli
a nespornému obchodnímu duchu se Radimskému dařilo vždy se materiálně
dobře zajistit. Jeho komerční úspěch a také to, že zůstal po celý svůj život
přesvědčeným impresionistou, i když se výtvarné uměním již  ubíralo jinými směry,
mu přineslo kritiku z uměleckých kruhů. Široké publikum však Radimského
obrazy milovalo, a proto je bezpochyby možné, že mnoho dosud neznámých
obrazů malíře je ukryto v soukromých rukou. Autorka výstavy kunsthistorička
Naděžka Blažíčková-Horová a spoluorganizátor galerista Martin Kodl si tedy od
výstavy m.j. slibují i doplňující údaje do připravovaného soupisu autorova díla.

U příležitosti výstavy vychází velmi kvalitní obsáhlá monografie

vydaná nakladatelstvím Arbor Vitae.  

Výstava v Městské knihovně potrvá do 5.2.2012

a  je otevřena v út až pá od 10.00 do 18.00 hod

Text: Soňa Šálková
Foto: Petr Šálek a ghmp

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *